Tục ngữ Tranh chấp

Chuyên mục : Kho tàng Tục Ngữ

Tuyển tập Tục ngữ Tranh chấp hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Kết quả hình ảnh cho mầm xanh

Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm.

Đồ tể đánh nhau nong thịt.

........................

Tục ngữ Tương xứng – Phù hợp
Tuyển tập Tục ngữ Tương xứng – Phù hợp hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Đò nào, sào ấy.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Chọn mặt gửi vàng.

Tiền vàng xỏ lõi lụa.

Tiền nào của ấy.

Trò nào, trống ấy.

Cá cả ở vực sâu.

Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo.

Nồi nào vung nấy.

 

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình