Tục ngữ Tính chủ quan – Tự kiêu

Chuyên mục : Kho tàng Tục Ngữ

Tuyển tập Tục ngữ Tính chủ quan – Tự kiêu hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Kết quả hình ảnh cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên

Văn mình, vợ người.

Chưa học đui đã học bói gia sự.

Chưa học bò đã lo học chạy.

......................

Tục ngữ Tính sòng phẳng – Công bằng
Tuyển tập Tục ngữ Tính sòng phẳng – Công bằng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Cá mè một lứa.

Chỗ cao cào chỗ thấp.

Ăn cho đều, kêu cho sòng.

Vay thì trả, chạm thì đền.

Có vay có trả, mới thỏa lòng nhau.

Tiền trao ra, gà bắt lấy.

Tiền trao cháo múc.

Tiền trả mạ nhổ.

 

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình