Tục ngữ Thưởng phạt

Chuyên mục : Kho tàng Tục Ngữ

Tuyển tập Tục ngữ Thưởng phạt hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Kết quả hình ảnh cho mùa thu đẹp

Mười quan tiền công, không bằng một đồng tiền thưởng.

Trăm tội cũng vào một gông.

Tội tạ, vạ lây.

...................


Tục ngữ Tiết kiệm – Hoang phí
Tuyển tập Tục ngữ Tiết kiệm – Hoang phí hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.


Để một thì giàu, chia nhau thì khó.

Ăn cháo để gạo cho vay.

Chín đụn chẳng coi, một lo ăn dè.

Bớt bát mát mặt.

Tiết kiệm sẵn có đồng tiền, phòng khi túng nhỡ không phiền lụy ai.

Làm người phải biết tiện tằn, đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.

Phí của trời, mười đời chẳng có.

Có kiêng có lành, có dành có lúa.

Ít chắt chiu, hơn nhiều vung phí.

 

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình