Tục ngữ Số lượng – Chất lượng

Chuyên mục : Kho tàng Tục Ngữ

Tuyển tập Tục ngữ Số lượng – Chất lượng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Kết quả hình ảnh cho mua đông đẹp

Của không ngon, nhà nhiều con cũng hết.

Nhiều no lòng, ít mát ruột.

Nhiều no dạ, ít lót lòng.

Nhiều no, ít đủ.

Ít thầy, đầy đẫy.

Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt.

Một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi.

Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.

Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.

Mỗi người một năm thời đắm đò ông.

.........................

Ba người đánh một, không chột cũng què.

Nhiều tay thì vỗ nên bộp.

Mưa dầm cũng thành lụt.

Góp gió thành bão, góp cây nên rừng.

Tích tiểu thành đại.

 

 

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình