Tục ngữ Phát triển – Suy tàn

Chuyên mục : Kho tàng Tục Ngữ

Tuyển tập Tục ngữ Phát triển – Suy tàn hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Kết quả hình ảnh cho mùa thu đẹp

Sinh voi, sinh cỏ; sinh rươi, sinh vỏ quýt.

Trời sinh voi, trời sinh cỏ.

Tồn than, tan lười cày.

Đá trôi, lăng không trôi.

Phá lá cây thì dễ, phá chồi cây lặc lè chẳng xong.

Củi mục khó đun, chổi cùn khó quét.

Nhà xiêu khó chống.

Để lâu cứt trâu hóa bùn.

Còn da lông mọc, hết da trọc lông.

Đất có gấu thì gấu lại mọc.

......................

Có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn.

Con mẹ đẻ con con.

Trăng đến rằm thì tròn, sao đến tối thì sao mọc.

Tháng năm đi trước, tháng mười chẳng ngược về sau.

Nước dưới sông hết trong phải đục, vận người đời hết thịnh phải suy.

Người có lúc vinh lúc nhục, nước có lúc đục lúc trong.

 

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình