Tục ngữ Hôn nhân vợ chồng

Chuyên mục : Kho tàng Tục Ngữ

Tuyển tập Tục ngữ Hôn nhân vợ chồng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Kết quả hình ảnh cho mua đông

Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.

Vắng trăng có sao, vắng đào có lý.

Vắng sao hôm có sao mai.

Vợ ba con ở chưa hết lòng chồng.

Đừng thấy chồng hiền xỏ cái lỗ mũi.

Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sài.

Xấu mặt dễ sai, lành trai khó kiếm.

Hay ăn miếng ngon, chồng con trả người.

Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con.

.....................

Ghe bầu trở lái về đông, làm thân con gái thờ chồng nuôi con.

Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người.

Gái ngoan làm quan cho chồng.

Gái chính chuyên chẳng lấy hai chồng.

Phúc nhà vợ, chẳng bằng nợ nhà chồng.

Lấy chồng nhờ hồng phúc nhà chồng.

Thuyền theo lái, gái theo chồng.

Trai có vợ như giỏ có hom.

Trai có vợ như lỗ tiền chôn.

Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, lúc già nhờ con.

........................

Giàu về bạn, sang về vợ.

Nhất vợ nhì trời.

Của chồng công vợ.

Gái có công, chồng chẳng phụ.

Vợ chồng như đũa có đôi.

Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.

Yêu nhau bốc bải giần sàng.

Gái một con trông mòn con mắt.

Vợ đẹp kém ngủ.

Vợ đẹp càng tổ đau lưng.

......................

Gái phải hơi trai, như thài lài phải cứt chó.

Trai phải hơi vợ, như cò bợ phải trời mưa.

Vợ chồng đầu gối tay ấp.

Thông gia là bà con tiên, ăn ở không hiền là bà con chó.

Cưới vợ không cheo như néo không mấu.

Bên được dâu, bên được rể, mối ở giữa nhễ nhại.

Đẹp như rối, chẳng có mối tối nằm không.

Đẹp như rối, không mối không xong.

Gái chửa hoang, các vàng không lấy.

Không chồng mà chửa mới ngoan, có chồng mà chửa thế gian sự thường.

..........................

Ăn vụng chóng no.

Ở hóa ba năm, lấy chồng buồn ngủ.

Lấy chồng chè rượu là tiên, lấy chồng cờ bạc là duyên nợ nần.

Ăn đua cho đáng ăn đua, lấy chồng cho đáng việc vua việc làng.

Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ.

Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng.

Tậu ruộng giữa đồng lấy chồng giữa làng.

Lấy kẻ chê chồng, chớ lấy kẻ chồng chê.

Một năm là mấy mùa xuân, gái kia hồ dễ mấy lần đưa dâu.

Gái khôn tránh khỏi đò đưa, trai khôn tránh khỏi vợ thừa người ta.

 

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình