Tục ngữ Yêu – Ghét

Thứ năm, 29 Tháng 12 2016 02:22

Con gà tức nhau tiếng gáy. Hàng thịt nguýt hàng cá. Đứt nối, rối gỡ. Khó nhịn lời, mồ côi nhịn lẽ. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Tục ngữ Vui buồn – Sướng khổ

Thứ năm, 29 Tháng 12 2016 02:19

Một người cười, mười người khóc. Có thân phải khổ vì thân. Có thân thì khổ, có khổ mới nên thân. Đói rụng râu, sầu rụng tóc. Đẹp như tiên, lo phiền cũng xấu. Vui một đêm thành tiên, phiền một đêm thành cú.

Tục ngữ Tranh chấp

Thứ năm, 29 Tháng 12 2016 02:13

Đò nào, sào ấy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chọn mặt gửi vàng. Tiền vàng xỏ lõi lụa. Tiền nào của ấy.

Tục ngữ Tốt xấu – Đẹp xấu

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 23:13

Hà tiện mới giàu, cơ cầu mới có. Mèo lành ở mả bao giờ, của yêu ai có bày ra ngoài đường. Chẳng ai nhận chĩnh mắm thối. Ai ưa dưa khú bầu già. Hay đâu chầu đấy. Hay của nào, chào của ấy. Có ngon chẳng còn đến giờ.

Tục ngữ Tính chủ quan – Tự kiêu

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 23:09

Cá mè một lứa. Chỗ cao cào chỗ thấp. Ăn cho đều, kêu cho sòng. Vay thì trả, chạm thì đền. Có vay có trả, mới thỏa lòng nhau.

Tục ngữ Thưởng phạt

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 23:03

Để một thì giàu, chia nhau thì khó. Ăn cháo để gạo cho vay. Chín đụn chẳng coi, một lo ăn dè. Bớt bát mát mặt. Tiết kiệm sẵn có đồng tiền, phòng khi túng nhỡ không phiền lụy ai.

Tục ngữ Thời cơ – Sự lợi dụng

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 23:00

Giậu đổ, bìm leo. Đắm đò nhân thể giặt mẹt. Nước lụt, chó nhảy bàn độc. Sáo ngã, bồ câu lướt dập. Đục nước, béo cò. Tát nước theo mưa.

Tục ngữ Thiện ác – Quả báo

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 22:47

Phụ vợ, không gặp vợ. Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay. Sống tham, chết thối. Một đời làm lại, bại hoại ba đời. Con bò cạp có nọc ở đuôi. Mưu thâm họa diệc thâm.

Tục ngữ Sự thông cảm

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 22:38

Ăn chẳng có, khó đến mình. Con sâu bỏ rầu nồi canh. Có mình thì giữ. Xấu mặt xin tương cả phường cùng húp. Hễ chung thì chạ. Sẩy đàn tan nghé.

Tục ngữ Sự suy diễn

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 22:34

Hạt trước mưa đâu, hạt sau mưa đấy. Nhất sự suy vạn sự. Đẹp mắt ta, ra mắt người. Bắt mạch người trong, bong ra người ngoài.

Tục ngữ Sự lo liệu – Suy tính

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 22:27

Chưa có vàng đã lo túi đựng. Chưa giàu đã lo mất trộm. Chưa làm vòng đã lo ăn thịt. Ăn mày chả tày giữ bị. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.

Tục ngữ Sự giúp đỡ

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 22:21

Một thời loạn bằng vạn thời bình. Nhiều no lòng, ít mát ruột. Nhiều làm phúc, ít làm duyên. Khó, giúp nhau mới thảo; giàu, trừ nợ không ơn.

Tục ngữ Sống chết

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 22:15

Người sang tại phận. Sống cục đất, mất cục vàng. Sống về mồ mả, chẳng ai sống về cả bát cơm. Sống cậy nhà, già cậy mồ.

Tục ngữ Số lượng – Chất lượng

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 22:11

Của không ngon, nhà nhiều con cũng hết. Nhiều no lòng, ít mát ruột. Nhiều no dạ, ít lót lòng. Nhiều no, ít đủ.

Tục ngữ Sạch bẩn – Sức khỏe

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 22:07

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Có giữ có lành, có dành có lúa. Từ gót chí đầu đau đâu khôn đấy. Chẳng ốm chẳng đau làm giàu mấy chốc.

Tục ngữ Phát triển – Suy tàn

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 22:03

Sinh voi, sinh cỏ; sinh rươi, sinh vỏ quýt. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Tồn than, tan lười cày. Đá trôi, lăng không trôi. Phá lá cây thì dễ, phá chồi cây lặc lè chẳng xong.

Tục ngữ Nội dung – Hình thức

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 21:59

Chưa được ăn bánh, bóc lá đã từng. Thà cho ăn chẳng thà cho thấy. Đánh mõ không bằng gõ thớt. Cả cánh bè to hơn văn tự. Sù sì da cóc, lắm thóc thì hơn.

Tục ngữ Nguyên nhân – Nguồn gốc

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 21:54

Sinh sự, sự sinh. Lắm mã thì cả đống tro. Quan cả vạ to. Lớn thuyền thì sóng lớn. Lớn người, to ngã. Ăn mặn khát nước. Ăn độc chốc đít.

Tục ngữ Ngay thẳng

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 21:49

Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười. Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà. Mất lòng trước, được lòng sau. Cây ngay chẳng sợ chết đứng. Một câu nói ngay, bằng làm chay cả tháng.

Tục ngữ May rủi – Tai họa

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 21:38

Những người mặt trắng phau phau, bởi chưng kiếp trước hay lau đĩa đèn. Những người mặt mũi nhọ nhem, bởi chưng kiếp trước đĩa đèn không lau. Anh hùng đa nạn, hồng nhan đa truân. Làm kiếp trâu ăn cỏ, làm kiếp chó ăn dơ.

Tục ngữ Lời nói – Dư luận

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 21:33

Nói với người say như vay không trả. Nói với đứa dại khôn cùng. Vạ tay không hay bằng vạ mồm. Vạ ở miệng mà ra, bệnh qua miệng mà vào.

Tục ngữ Lao động 2

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 07:48

Đồng bấc thì qua, đồng quà thì nhớ. Không làm thì đừng có ăn. Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn. Ăn không thì hóc, chẳng xay thóc phải ẵm em.

Tục ngữ Lao động

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 07:42

Được người mua, thua người bán. Cho nhau vàng, không bằng trỏ đàng đi buôn. Buôn có bạn, bán có phường. Ruộng bề bề không bằng một nghề trong tay.

Tục ngữ Kiện cáo

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 07:37

Hay làm thì giàu, hay cầu thì nghèo. Hay lam hay làm, quanh năm chẳng lo đói. Trẻ muối cà, già muối dưa. Ếch tháng ba, gà tháng bảy. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể.

Tục ngữ Khác nhau

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 07:32

Cóc có gan cóc, kiến có gan kiến. Bống có gan bống, bớp có gan bớp. Chơi mỗi người một thích, lịch mỗi người một vẻ. Khôn ngoan mỗi người một tý, lịch sự mỗi vẻ một hay.

Tục ngữ Hôn nhân vợ chồng 2

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 07:25

Đời xưa kén những con dòng, đời nay ấm cật no lòng thì thôi. Đẻ công tử khó nuôi, lấy chồng công tử làm tôi một đời. Mua cam thì chọn giống cam, lấy chồng thì chọn trưởng nam cho giàu. Mua thịt thì chọn miếng mông, lấy chồng thì chọn con tông nhà nòi.

Tục ngữ Hôn nhân vợ chồng

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 07:19

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Vắng trăng có sao, vắng đào có lý. Vắng sao hôm có sao mai. Vợ ba con ở chưa hết lòng chồng. Đừng thấy chồng hiền xỏ cái lỗ mũi.

Tục ngữ Hiện tượng tự nhiên 2

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 07:11

Trống tháng bảy chẳng hội thì chay, tháng sáu heo may chẳng mưa thì bão. Ráng mỡ gà, có nhà thì chống. Rồng đen lấy nước thời nắng, rồng trắng lấy nước thời mưa. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa. Vàng mây thời gió, đỏ mây thời mưa.

Tục ngữ Hiện tượng tự nhiên

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 07:00

Tháng ba bà già chết rét. Tháng một, tháng chạp thì hoa mới nở. Tháng mười sấm rạp, tháng chạp sấm động. Tháng mười có sấm, cấy trên cũng được ăn.

Tục ngữ Giới hạn – Mức độ

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 06:54

Tức nước vỡ bờ. Già néo đứt dây. Ăn lắm ỉa nhiều. Trèo cao ngã đau. Bỡn quá hóa thật. Hiền quá hóa ngu.

Tục ngữ Giáo dục

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 06:46

Non cao ai đắp mà cao, Sông sâu ai bới ai đào mà sâu. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình