Ca dao Văn hóa

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 11:23

Tháng giêng là tháng ăn chơi, Anh đi nằm bãi Hòn Khơi một mình. Tháng tư cơm gói ra hòn, Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hàng Mai.

Ca dao Vợ chồng 2

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 11:14

Ai ơi chớ ấy học trò, Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Ngày thời cắp sách đi rong, Tối về lại giữ đèn chong một mình. Gà khôn gà chẳng đá lang, Gái khôn gái chẳng bỏ làng gái đi.

Ca dao Tình cảm gia đình 1

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 10:55

Đường đi những lách cùng lau, Cha mẹ tham giàu ép uổng duyên con. Duyên sao cắc cớ hỡi duyên, Cầm gương, gương tối; cầm vàng, vàng phai.

Ca dao Vợ chồng

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 10:40

Vợ đang tập bắn máy bay, Chồng khen: “Vợ tớ cũng tay súng già”. Mải tập, vợ chẳng nghe ra, Trưa về, vợ nguýt, vợ la om sòm. Rằng: “Tôi là gái năm con. Trẻ già gì nữa, anh còn chê tôi!”. Chồng cười: “Cô thật lôi thôi, Bảo rằng tay súng, bảo người cô đâu!”.

Ca dao Tình yêu đôi lứa 9

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 10:21

Chẳng giậm thì thuyển chẳng đi, Giậm ra ván nát thuyền thì long đanh. Sáng trăng suông sáng cả bờ sông, Ta được cô ấy, ta bồng ta chơi. Ta bồng ta tếch lên trời, Hỏi ông Nguyệt Lão: tôi đôi chăng là?

Ca dao Tình yêu đôi lứa 8

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 10:14

Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn, Dạ lại dặn dạ dù đá nát vàng phai. Dù cho trúc có mọc thành mai, Em cũng không xiêu lòng lạc dạ, nghe ai phỉnh phờ. Nắng mưa thì giếng năng đầy, Anh năng đi lại mẹ thầy năng thương.

Ca dao Tình yêu đôi lứa 7

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 10:06

Một tay hai trái khó bưng, Muốn bưng trái nọ thì đừng trái kia. Ngó lên chữ ứ, Ngó xuống chữ ư. Anh thương em thủng thẳng em ừ, Anh đừng thương vội phụ mẫu từ nghĩa em.

Ca dao Tình yêu đôi lứa 6

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 09:57

Tới đây phân rẽ đôi đàng, Của anh anh gánh, của nàng nàng bưng.  Tưởng rằng trọn thủy, trọn chung, Không hay như pháo nổ đùng ngang lưng. Trăm năm đành lỗi hẹn hò, Cây đa bến cũ con đò khác đưa.

Ca dao Tình yêu đôi lứa 5

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 09:40

Ai về em gửi bức tranh, Tô con chim sáo đậu cành lan chi, Cám công mưa nắng, kẻ đi người về. Tình thương quán cũng như nhà, Lều tranh có nghĩa hơn tòa ngút cao. Thò tay mà ngắt ngọn ngò, Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.

Ca dao Tình yêu đôi lứa 4

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 06:36

Núi Mậu Sơn cao bao nhiêu trượng, Sông Lệ Thủy sâu bấy nhiều tầm. Dừng thuyền đợi bạn tri âm, Non mòn biển cạn quyết không phai lòng.

Ca dao Tình yêu đôi lứa 3

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 06:28

Tay tiên rót chén rượu đào, Đổ đi thì tiếc uống vào thì say. Chẳng chè chẳng chén sao say, Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm. Tìm em như thể tìm chim, Chim ăn bể Bắc, để tìm bể Đông!

Ca dao Tình yêu đôi lứa 2

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 06:18

Người ta thích lấy nhiều chồng, Tôi đây chỉ thích một ông thật bền. Thật bền như tượng đồng đen, Trăm năm quyết với cùng em một lòng. Lòng em muốn lấy thợ sơn, Một mình một cỗ còn hơn thợ kèn. Lòng em muốn lấy thợ kèn, Đám trọng được bánh, đám hèn được xôi.

Ca dao Tình yêu đôi lứa

Chủ nhật, 18 Tháng 12 2016 06:03

Đồng ta trước buổi anh đi, Đất chưa cày ải, mạ thì chưa gieo. Bây giờ ruộng đã kín bèo, Lúa xanh một dải lượn theo núi đồi. Mong anh giữ vững biển trời, Quê nhà đã có em rồi, đừng lo.

Ca dao Tính cách con người 2

Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 08:20

Chuông khánh còn chẳng ăn ai, Nữa là mảnh chĩnh bỏ ngoài bờ tre. Chuông khánh còn chẳng ăn chè, Nữa là mảnh chĩnh rò rè ăn xôi.

Ca dao Tính cách con người

Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 08:09

Uốn cây từ thuở còn non, Dạy con từ thuở con còn ngây thơ. Dạy con, dạy thuở còn thơ, Dạy vợ, dạy thuở ban sơ mới về. Đẻ con chẳng dạy chẳng răn, Thà rằn nuôi lợn mà ăn lấy lòng.

Ca dao Phong tục

Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 07:55

Hát cho con gái có chồng, Con trai có vợ, mẹ dòng có con. Còn trời còn nước còn non, Còn câu quan họ em còn say sưa.

Ca dao Lao động 2

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 05:05

Anh ơi! Cố chí canh nông, Chín phần ta cũng dự trong tám phần. Hay gì để ruộng mà ngăn, Làm ruộng lấy lúa, chăn tằm lấy tơ. Tằm có lứa, ruộng có mùa, Chăm làm, trời cũng đền bù có khi…

Ca dao Lao động

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 04:55

Cao su xanh tốt lạ đời, Mỗi cây bón một xác người công nhân. Cây cao su quý hơn người, Mỗi khi cây bệnh cây thời nghỉ ngay. Lang ta cho chí lang Tây, Đêm đêm lo lắng, ngày ngày chăm nom. Còn ta đau yếu gầy còm, Đau không được nghỉ, chết hòm cũng không.

Ca dao Giáo dục 2

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 04:47

Đi đâu mà vội mà vàng, Mà vấp phải đá mà quàng phải dây, Thủng thẳng như chúng anh đây, Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng.

Ca dao Giáo dục

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 04:34

Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau. Anh em thuận hòa là nhà có phúc. Ở đây gần bạn gần thầy, Có công mài sắt có ngày nên kim.

Ca dao Đạo đức 2

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 04:24

Khi vui non nước cũng vui, Khi buồn sáo thổi, kèn đôi cũng buồn. Cầm vàng mà lội qua sông, Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.

Ca dao Đạo đức

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 04:14

Ở hiền gặp lành. Người có lúc vinh, lúc nhục. Sông có khúc, người có lúc. Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Ca dao Con người

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 04:03

Làm trai đi biển đi sông, Vào đây gặp bãi cát nông mà buồn. Làm trai đứng ở trên đời Sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta. Ghé vai gánh đỡ sơn hà, Sao cho tỏ mặt mới là trượng phu.

Ca dao Chống phong kiến – Thực dân 2

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 03:55

Bắc Nam là con một nhà. Là gà một mẹ, là hoa một cành. Nguyện cùng biển thẳm non xanh, Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền.

Ca dao Chống phong kiến – Thực dân

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 03:45

Thóc đâu mà nộp cho Tây, Nó ăn cho béo, nó đầy đọa ta. Hỡi này các bạn nông gia, Bảo nhau đừng nộp thóc ta cho thù.

Ca dao Chống Mỹ cứu nước 2

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 03:29

Năm xưa, phá thác sông Đà, Năm nay, cưỡi sóng Hồng Hà mênh mông. Mai ngày thống nhất thành công, Trở về tắm nước Cửu Long anh hùng.

Ca dao Chống Mỹ cứu nước

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 03:07

Sáng trăng sáng cả sân đình, Nhớ ngày đập lúa có mình có ta. Mùa này mình nhập ngũ xa, Dưới trăng đập lúa bằng ba có mình.

Ca dao Chống tệ nạn xã hội

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 02:57

Thầy bói thầy cúng thầy đồng, Nghe ba thầy đó cái lông không còn. Phù thủy, thầy bói, lái trâu, Nghe ba thầy đó, đầu lâu không còn.

Ca dao công việc 2

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 02:47

Quê anh ngày tám tháng bam, Quay về làm rọ, quay ra đan lờ. Nhờ trời mưa thuận gió hòa. Lờ rọ bán được, cảnh nhà thêm vui.

Ca dao Công việc

Chủ nhật, 04 Tháng 12 2016 09:50

Nay mừng những kẻ nông phu, Cầu cho hòa cốc phong thu bình thời, Vốn xưa nông ở bậc hai, Thuận hòa, mưa gió nông thời lên trên.

Ca dao Đất nước 2

Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 17:36

Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi! Sông Lục Đầu sáu khúc  nước chảy xuôi một dòng. Nước sông Thương bên đục bên trong.
Núi Đức Thánh Tản thắt cổ bồng lại có thánh sinh.

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình