Giải pháp đầu tư linh hoạt: 5 tỷ đồng

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông công cộng: Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông công cộng, ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu tại điểm 2, 200% Số tiền bảo hiểm nhưng không quá 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng sẽ được trả thêm.

Quyền lợi đáo hạn: Quý khách được nhận toàn bộ Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi Người được bảo hiểm sống đến ngày đáo hạn Hợp đồng

Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Quý khách có quyền lựa chọn một trong hai quyền lợi bảo hiểm tử vong như sau:

  • Quyền lợi cơ bản: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong.
  • Quyền lợi nâng cao: Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong.

Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn

- Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn thông thường: Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn thông thường, ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu tại điểm 2, 100% Số tiền bảo hiểm nhưng không quá 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng sẽ được trả thêm.

- Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông công cộng: Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông công cộng, ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu tại điểm 2, 200% Số tiền bảo hiểm nhưng không quá 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng sẽ được trả thêm.

Nếu Người được bảo hiểm dưới 4 tuổi, vui lòng xem giới hạn quyền lợi bảo hiểm tại phần C. Quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

  • Khách hàng Nguyễn Văn A tham gia chương trình bảo hiểm đầu tư Phát Lộc Hưng Gia
  • Mệnh giá bảo hiểm chính 5,000,000,000 đồng
  • Thời gian tham gia tối đa 20 năm (có thể linh hoạt điều chỉnh từ 5-20 năm)
  • Thời gian nhận tiền bằng thời gian tham gia
  • Hợp đồng có quyền lợi gia tăng đầu tư ưu đãi theo yêu cầu của khách hàng
  • Mức đầu tư trung bình mỗi năm là 88 triệu đồng

Chi tiết quyền lợi bảo hiểm:

Sản phẩm Quyền lợi bảo hiểm Giá trị của quyền lợi bảo hiểm (đồng) Ghi chú
Dành cho Người được bảo hiểm chính: Nguyễn Văn A
Phát lộc Hưng Gia Quyền lợi đáo hạn Giá trị Tài khoản Hợp đồng Với lãi suất cam kết tối thiểu: 1.816.277.000 đồng
 Với lãi suất dự kiến 6%: 2.554.921.000 đồng
Với lãi suất dự kiến 8%: 3.244.620.000 đồng
QLBH tử vong Bằng giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị Tài khoản cơ bản; cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm. Tối thiểu 5.000.000.000 đồng
Giá trị tối thiểu: 5.000.000.000
QLBH tử vong do tai nạn thông thường 5.000.000.000 Trả thêm ngoài QLBH tử vong.
QLBH tử vong do tai nạn giao thông công cộng 10.000.000.000 Trả thêm ngoài QLBH tử vong.

 

Mọi thông tin chi tiết về quyền lợi của chương trình quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 0899 309 555 hoặc email về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn những chương trình bảo hiểm giá trị cao với mệnh giá từ 5 tỷ đồng đến hơn 100 tỷ đồng kèm theo mức phí đầu tư hợp lý. Quý khách sẽ hoàn toàn an tâm khi chương trình của chúng tôi sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật và luôn đảm bảo nguyên tắc bảo mật an toàn thông tin của khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình