Bảo hiểm nhà - VietinHome

Thứ bảy, 16 Tháng 12 2017 06:48

Sản phẩm được thiết kế để tích hợp với sản phẩm cho vay mua nhà để ở, cho thuê và các sản phẩm tín dụng khác có tài sản đảm bảo của Ngân hàng là Nhà. Đồng thời sản phẩm cũng áp dụng cho tất cả các khách hàng thông thường của VietinBank là Chủ sở hữu Ngôi nhà và/hoặc Người được giao quyền sử dụng Ngôi nhà.

Bảo hiểm Nhà vay ngân hàng Liberty HomeBanking

Chủ nhật, 05 Tháng 11 2017 05:38

Cách định giá tài sản: Số tiền bảo hiểm Quý Khách hàng yêu cầu phải thể hiện Giá trị thay thế mới hoặc Giá trị phục hồi của tài sản, nếu không thể hiện đúng, số tiền bồi thường khi xảy ra sự cố sẽ được tính theo tỷ lệ.

Bảo hiểm Nhà cửa Liberty HomeCare

Chủ nhật, 05 Tháng 11 2017 04:19

Bảo hiểm Nhà ở Liberty bảo vệ toàn diện ngôi nhà hoặc căn hộ của Quý Khách trước mọi rủi ro nhà cửa và tài sản bị mất mát hoặc hư hại do hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, đồng thời bảo hiểm trách nhiệm công cộng và tai nạn cá nhân cho các thành viên trong gia đình.

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình