Dành cho tuổi ngoài 30

Tuổi ngoài 30 đối với chúng ta là độ tuổi đã trưởng thành, có đầy đủ sự chín chắn về cảm xúc và những thành tựu nhất định về tài chính. Khi gia đình đã ổn định và lúc chúng ta bước lên một bước mới trong nấc thang cuộc đời thì sự chuẩn bị cho một kế hoạch hưu trí hoàn toàn là điều cần thiết.

Kế hoạch hưu trí mà chúng tôi giúp bạn chuẩn bị không chỉ là một khoản tích lũy hưu trí dành cho bạn khi về hưu, mà còn là một giải pháp bảo hiểm mệnh giá cao để bảo toàn tất cả những gì mà bạn đang có.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM PHƯƠNG ÁN 1- HƯU TRÍ VÀ BẢO HIỂM ĐẾN 100 TUỔI

1. Quyền lợi đáo hạn: Quý khách được nhận toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) khi Người được bảo hiểm sống đến hết ngày đáo hạn Hợp đồng.

2. Quyền lợi duy trì Hợp đồng: Nếu trong thời gian xem xét, phí bảo hiểm định kỳ được đóng đầy đủ đúng hạn và không phát sinh giao dịch rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản; khi hợp đồng đang có hiệu lực, các khoản Quyền lợi duy trì hợp đồng theo bảng dưới đây sẽ được cộng vào Giá trị tài khoản đóng thêm tại Ngày kỷ niệm hợp đồng tương ứng

3. Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Quý khách có quyền lựa chọn một trong hai quyền lợi bảo hiểm tử vong như sau:

- Quyền lợi cơ bản: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản; cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm sẽ được trả.
- Quyền lợi nâng cao: Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị tài khoản cơ bản; cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm sẽ được trả.

Nếu Quyền lợi bảo hiểm tử vong là Quyền lợi nâng cao, quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ tự động chuyển thành Quyền lợi cơ bản kể từ ngày Người được bảo hiểm đạt 66 tuổi

Kể từ ngày Người được bảo hiểm đạt 76 tuổi, Giá trị tài khoản hợp đồng được tiếp tục tích lũy cho tới khi hợp đồng đáo hạn (Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi). Nếu Người được bảo hiểm tử vong kể từ tuổi 76, toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm tử vong sẽ được trả.

4. Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn:

- Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn thông thường: Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn thông thường (tai nạn xảy ra trước 66 tuổi), ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu tại điểm 3, 100% Số tiền bảo hiểm sẽ được trả thêm. Quyền lợi này tính trên tất cả Hợp đồng bảo hiểm của một Người được bảo hiểm không vượt quá 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng.

- Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông công cộng: Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông công cộng (tai nạn xảy ra trước 66 tuổi), ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu tại điểm 3, 200% Số tiền bảo hiểm sẽ được trả thêm. Quyền lợi này tính trên tất cả Hợp đồng bảo hiểm của một Người được bảo hiểm không vượt quá 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng.

5. Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV): Nếu Người được bảo hiểm bị TTTBVV trước 66 tuổi hoặc bị TTTBVV do tai nạn (tai nạn xảy ra trước 66 tuổi), Quyền lợi bảo hiểm TTTBVV bằng quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ được trả.

6. Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối (BHNGĐC): nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối trước 76 tuổi, Quyền lợi bảo hiểm BHNGĐC bằng Quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ được trả nhưng không quá 2.000.000.000 (hai tỷ) đồng.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM PHƯƠNG ÁN 2- ĐẦU TƯ HƯU TRÍ 20 NĂM BẢO VỆ GIÁ TRỊ CAO

  • Quyền lợi bảo vệ dành cho bạn có thể lên tới tuổi 80,Cùng mức phí đóng, bạn có 2 lựa chọn Kế hoạch bảo hiểm cơ bản và Kế hoạch Bảo hiểm nâng cao.
  • Quyền lợi bảo vệ gia tăng trước rủi ro tai nạn, Được chi trả ít nhất 200% STBH cho rủi ro tử vong do tai nạn thông thường và ít nhất 300% STBH cho rủi ro tử vong do tai nạn giao thông nơi công cộng.
  • Quyền lợi hưởng lãi từ kết quả của Quỹ liên kết chung, Được hưởng Lãi suất hấp dẫn có thể lên tới 8% hoặc cao hơn nữa.
  • Lãi suất cam kết là 4% trong 5 năm đầu và 3% cho các năm tiếp theo cho tới khi hợp đồng đáo hạn.

1. Quyền lợi rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng

Được rút tiền từ tài khoản để đáp ứng nhu cầu chi tiều bất cứ lúc nào kể từ năm thứ 3 trở đi nếu số tiền rút không vượt quá 80% Giá trị hoàn lại.

2. Quyền lợi được thay đổi số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm đóng thêm

Tùy vào kế hoạch tài chính của bản thân.

3. Quyền lợi đáo hạn

Vào ngày đáo hạn hợp đồng, được chi trả toàn bộ Giá trị Tài khoản hợp đồng.

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình