Liberty Travel: Premier

Chuyên mục : Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm Du lịch Liberty TravelCare mang đến cho bạn và gia đình sự an tâm tối đa khi đi du lịch nước ngoài, với nhiều quyền lợi tự chọn phù hợp với nhu cầu tài chính của bạn.

Với chỉ từ US$1/ngày, Bảo hiểm Du lịch Liberty TravelCare bảo vệ toàn diện cho bạn và gia đình trước những rủi ro như:

  • Chi phí điều trị bệnh hoặc thương tật ở nước ngoài và Việt Nam
  • Chi phí thăm bệnh ở nước ngoài dành cho người thân
  • Hủy hoặc hoãn chuyến đi
  • Mất hoặc thất lạc hành lý
  • Mất tiền hoặc giấy tờ tùy thân
  • Mất mát hoặc thiệt hại do hỏa hoạn đối với tài sản nội thất tại nơi cư trú ở Việt Nam

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

QUYỀN LỢI TỐI ĐA
Đơn vị: VNĐ
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
PREMIER
Cá nhân Gia đình
Tai nạn cá nhân  
1. Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn
Dựa theo bảng tỉ lệ bồi thường đính kèm quy tắc bảo hiểm
Người lớn 3 tỷ đồng
Trẻ em: 1,5 tỷ đồng 
CHI PHÍ Y TẾ  
2. Chi phí y tế ở nước ngoài
Viện phí và chi phí điều trị bệnh hay thương tật phát sinh khi NĐBH ở nước ngoài
2.4 tỷ đồng 3.6 tỷ đồng
3. Chi phí y tế phát sinh khi trở về Việt Nam
Điều trị theo dõi trong vòng 31 ngày kể từ ngày NĐBH về nước (sau khi xuất viện từ một bệnh viện ở nước ngoài)
300 triệu đồng 600 triệu đồng
4. Thăm bệnh ở nước ngoài
Chi phí đi lại cho một người thân hoặc bạn bè nếu NĐBH phải nằm viện hơn 5 ngày ở nước ngoài
120 triệu đồng 120 triệu đồng
5. Chi phí ăn ở bổ sung
Chi phí khách sạn cho 1 người thân hoặc bạn bè nếu NĐBH nằm viện nhiều hơn 5 ngày khi ở nước ngoài  
Không giới hạn 40 triệu đồng 40 triệu đồng
Giới hạn mỗi ngày 10 triệu đồng 10 triệu đồng
6. Thăm viếng để thu xếp tang lễ ở nước ngoài
Chi phí đi lại cho 1 người thân hoặc bạn bè để hỗ trợ việc chuẩn bị liên quan đến thi hài
100 triệu đồng 100 triệu đồng
7. Đưa trẻ em về quê quán/nước thường trú
Chi phí đưa trẻ không người trông coi của NĐBH về nguyên xứ hoặc nước thường trú
120 triệu đồng 120 triệu đồng
8. Trợ cấp nằm viện ở nước ngoài
Trợ cấp tiền mặt 1 triệu đồng/ngày khi NĐBH nằm viện ở nước ngoài
50 triệu đồng 50 triệu đồng
9. Trợ cấp nằm viện ở Việt Nam
Trợ cấp tiền mặt 500.000 đồng/ngày khi NĐBH nằm viện ngay sau khi trở về VN
10 triệu đồng 10 triệu đồng
10. Chi phí y tế liên quan đến ốm đau, thai sản (chi phí thực tế) 60 triệu đồng 60 triệu đồng
11. Trợ giúp y tế 24/24 giờ
Trên cơ sở tư vấn hoặc thu xếp  
12. Chi phí điện thoại cấp cứu
Chi phí điện thoại vì lý do cấp cứu y tế trong chuyến đi
1 triệu đồng 1 triệu đồng
VẬN CHUYỂN Y TẾ  
13. Di chuyển y tế khẩn cấp
Thanh toán chi phí di chuyển y tế khẩn cấp được thực hiện qua đường dây nóng +848 38247123 của ISOS Việt Nam: Tính theo chi phí thực tế  
14. Đưa thi hài về quê quán: Chi phí hồi hương thi hài của NĐBH hoặc hỏa táng/chôn cất tại nơi tử nạn: Tính theo chi phí thực tế
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ  
15. Trách nhiệm cá nhân: Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với thương tật thân thể hoặc thiệt hài tài sản của bên thứ 3 gây ra do sự bất cẩn của NĐBH khi ở nước ngoài  2 tỷ đồng 2 tỷ đồng
NHỮNG SỰ CỐ NGOÀI Y MUỐN  
16. Hủy/hoãn chuyến đi
Thanh toán phần chi phí không hoàn lại của chuyến đi đã trả trước hoặc các chi phí hoàn chỉnh phát sinh khi hủy chuyến đi do những tình huống không thể lường trước
120 triệu đồng 160 triệu đồng
17. Rút ngắn chuyến đi
Thanh toán theo tỉ lệ cho mỗi ngày trọn vẹn bị rút ngắn khi chuyến đi không được thực hiện như dự định vì những tính huống không thể lường trước.
120 triệu đồng 160 triệu đồng
18. Gián đoạn chuyến đi
Thanh toán theo tỉ lệ cho mỗi ngày trọn vẹn bị rút ngắn khi chuyến đi không được thực hiện như dự định vì những tình huống không thể lường trước
60 triệu đồng 100 triệu đồng
19. Lỡ nối chuyến
Thanh toán cho mỗi 6 giờ liên tục bì trì hoãn do lỡ nối chuyến khi ở nước ngoài
3 triệu đồng 3 triệu đồng
20. Chuyến đi bị trì hoãn
Thanh toán 2.4 triệu đồng cho mỗi 6 giờ liên tục khi việc khởi hành của phương tiện vận chuyển dự kiến bị trì hoãn ở nước ngoài
12 triệu đồng 12 triệu đồng
21. Chuyến bay bị đăng ký lố
Thanh toán chi phí ăn, ở và đi lại nếu NĐBH không thể lên được chuyến bay dự định vì bị đăng ký lố
10 triệu đồng 20 triệu đồng
22. Mua hàng khẩn cấp
Thanh toán chi phí mua các đồ dùng cá nhân thiết yếu nếu hành lý của NĐBH bị mất cắp hay thất lạc vĩnh viễn
6 triệu đồng 10 triệu đồng
23. Hành lý đến chậm
Thanh toán 2.4 triệu đồng cho mỗi 6 giờ liên tục hành lý đến chậm khi NĐBH đang ở nước ngoài
16 triệu đồng 16 triệu đồng
24. Trợ giúp chuyến đi 24/24 giờ
Trên cơ sở tư vấn hoặc thu xếp  
MẤT MÁT  
25. Mất tiền cá nhân
Mất tiền vì bị trộm, cướp hoặc thiên tai khi NĐBH ở nước ngoài
6 triệu đồng 12 triệu đồng
26. Mất chứng từ du lịch
Thanh toán chi phí làm lại chứng từ du lịch cùng chi phí phát sinh cho việc ăn ở lại khách sạn và đi lại
24 triệu đồng 24 triệu đồng
27. Mất hoặc thiệt hại hành lý và tài sản cá nhân
Tối đa 5 triệu VNĐ cho mỗi hạng mục, bộ hoặc cặp vật dụng, thiết bị; tối đa 20 triệu đồng cho mỗi máy tính xách tay
60 triệu đồng 60 triệu đồng
28. Bảo hiểm cho mức miễn thường của phương tiện đi thuê
Thanh toán phần mức miễn thường mà NĐBH có trách nhiệm phải trả trong trường hợp phương tiện đi thuê bị mất hay thiệt hại do tai nạn
24 triệu đồng 24 triệu đồng
29. Đại lý du lịch bị đóng cửa
Hoàn lại các chi phí đã được trả trước cho chuyến đi nếu đại lý du lịch tại Việt Nam bị phá sản hay đóng cửa
70 triệu đồng 80 triệu đồng
30. Bảo vệ nhà cửa
Bảo hiểm cho mất mát hoặc thiệt hại gây ra do hỏa hoạn đối với tài sản nội thất tại nơi cư trú của NĐBH ở Việt Nam khi không có người trông coi trong suốt chuyến du lịch
60 triệu đồng 60 triệu đồng
31. Bảo hiểm trường hợp bị không tặc
Hỗ trợ chi phí nếu máy bay của NĐBH bị không tặc ít nhất 24 giờ liên tục
   
Tổng giới hạn 30 triệu đồng 30 triệu đồng
Giới hạn cho mỗi 12 giờ liên tục 2.6 triệu đồng 2.6 triệu đồng
32. Gia hạn tự động
Nếu chuyến bay bị trì hoãn do NĐBH bị tai nạn hay bệnh tật, hay do chuyến bay bị trì hoãn, thời hạn bảo hiểm sẽ được tự động kèo dài tương ứng với khoảng thời gian bị trì hoãn đó: Được gia hạn 7 ngày  
33. Các dịch vụ khách sạn bị gián đoạn hay hủy bỏ
Thanh toán 1.5 triệu đồng cho mỗi 24 giờ trong trường hợp dịch vụ khách sạn tại điểm đến bị gián đoạn hay hủy bỏ vì đình công hay bạo lực
3 triệu đồng 3 triệu đồng

 

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM

Đơn vị tính ngàn đồng

CHƯƠNG TRÌNH PREMIER      
Độ dài chuyến đi CÁ NHÂN   GIA ĐÌNH  
  Đông Nam Á Châu Á TBD Toàn cầu Đông Nam Á  Châu Á TBD Toàn cầu
Phí bảo hiểm năm Không áp dụng 3549 7350 Không áp dụng 6720 11760
Phí bảo hiểm chuyến theo độ dài chuyến đi      
1-3 ngày 231 294 420 462 588 840
4-6 ngày 336 420 504 672 840 1008
7-10 ngày 483 609 735 966 1218 1470
11-14 ngày 630 777 882 1260 1554 1764
15-18 ngày 756 924 1050 1512 1848 2100
19-22 ngày 882 1008 1155 1764 2016 2310
23-27 ngày 945 1155 1281 1890 2310 2562
28-31 ngày 1050 1218 1407 2100 2436 2814
32-38 ngày 1218 1449 1680 2436 2898 3360
39-45 ngày 1386 1680 1953 2772 3360 3906
46-52 ngày 1554 1911 2226 3108 3822 4452
53-59 ngày 1722 2142 2499 3444 4284 4998
60-66 ngày 1890 2373 2772 3780 4746 5544
67-73 ngày 2058 2604 3045 4116 5208 6090
74-80 ngày 2226 2835 3318 4452 5670 6636
81-87 ngày 2394 3066 3591 4788 6132 7182
88-94 ngày 2562 3297 3864 5124 6594 7728
95-101 ngày 2730 3528 4137 5460 7056 8274
102-108 ngày 2898 3759 4410 5796 7518 8820
109-115 ngày 3066 3990 4683 6132 7980 9366
116-122 ngày 3234 4221 4956 6468 8442 9912
123-129 ngày 3402 4452 5229 6804 8904 10458
130-136 ngày 3570 4683 5502 7140 9366 11004
137-143 ngày 3738 4914 5775 7476 9828 11550
144-150 ngày 3906 5145 6048 7812 10290 12096
151-157 ngày 4074 5376 6321 8148 10752 12642
158-164 ngày 4242 5607 6594 8484 11214 13188
165-171 ngày 4410 5838 6867 8820 11676 13734
172-178 ngày 4578 6069 7140 9156 12138 14280
179-180 ngày 4746 6300 7413 9492 12600 14826

 

Giảm phí cho nhóm

Số người được bảo hiểm Tỉ lệ giảm phí theo nhóm 
Từ  Đến
50 100 5%
101 150 10%
151 200 15%
201 500 20%
501 1000 25%
1001 2000 30%
2001 ……. 35%

 

BIỂU PHÍ VÀ HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Tổng các quyền lợi trong chương trình này là đúng với thông tin của Liberty thiết kế cho khách hàng theo độ tuổi và giới tính. Trường hợp Quý khách cần thông tin báo phí chính xác vui lòng liên hệ hotline 0899 309 555 hoặc 0938 72 1838.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tại nhà và tư vấn theo yêu cầu đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách và bảo mật thông tin về hợp đồng trong mọi trường hợp.

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Trọn bộ sách Thiếu nhi

Mykingdom Đồ chơi Con Yêu

An sinh giáo dục

Gia Đình